9. Ik hoorde iets over rijlessen?

Ja! Klopt! De bezorging van de boterhammen op school vindt plaats tijdens een rijles van Rijless is More, waar vrijwilligers van hotspot hutspot betaalbare rijlessen krijgen, terwijl ze gelijktijdig werk voor onze stichting uitvoeren (reststromen vervoeren, boterhammen bezorgen, etc).  Daardoor rijden we efficiënt met dit dubbele doel éndenken we ook nog aan het milieu.